Persbericht: “World Music” wordt “Worldwide Music”

Ter gelegenheid van de Wereld Muziek Dag op 21 juni, hebben wij goed nieuws voor jou. Aarzel niet om het door te geven!


21 juni 2022
PERSBERICHT

“World Music” wordt “Worldwide Music”

Op de Algemene Vergadering van 23 mei stemde het Belgian Wolrdwide Music Network voor haar naamsverandering, waarbij  “World Music” vervangen wordt door “Worldwide Music”. Het netwerk benadrukt daarmee dat het muziek van over heel de wereld wil vertegenwoordigen.

World Music gaat al even mee. In de jaren 60 werd de term gebruikt door ethnomusicologen voor traditionele muziek die specifiek is voor landen en regio’s. In de jaren 80 werd die verruimd als omschrijving voor nieuwe muziek die het resultaat is van de mix van verschillende muzikale elementen uit traditionele culturen enerzijds en actuele trends (vaak westers) anderzijds. Er ontstond ook wel verwarring toen de term als marketing concept en als classificatiemiddel werd gebruikt: traditionele artiesten, erfgenamen van lange klassieke tradities, kwamen ​​naast “nieuwe” artiesten te staan, erfgenamen van de globalisering, die nieuwe wegen insloegen door vermenging van verschillende muziekstijlen en -elementen. Maar vooral het feit dat de term soms gebruikt wordt om niet-westerse muziek aan te duiden, stuit op de nodige kritiek.

In 2019 stelde de krant The Guardian voor om de term af te schaffen en enkel nog afzonderlijke muziekstijlen te benoemen. De Recording Academy (de Grammy’s) wisselde de term in voor “Global Music” en het magazine Vice België stelde dat wereldmuziek geen genre is maar een westerse versimpeling. Geconfronteerd met de veranderende perceptie ging het BWMN ook over tot de nodige zelfbevraging, in werkgroepen en sessies, met oog en oor voor uiteenlopende standpunten van diverse spelers uit de muzieksector.

Iedereen is het er over eens dat de term World Music geen echt genre benoemt, maar een verzamelnaam is. Maar er is ook consensus dat het schrappen van de term het verlies van een economisch argument betekent (een verkoopsargument, zeg maar). En er gaat tegelijk ook een inhoudelijk argument verloren: de verschillende muziekstijlen onder de verzamelnaam World Music hebben wel gemeenschappelijk dat ze allemaal op één of andere manier elementen uit traditionele muziek integreren. Het BWMN als netwerk, net als Zone Franche in Frankrijk en het World Music Forum in Nederland, is nu net belangenbehartiger van spelers binnen die verzameling van stijlen: die hebben er baat bij dat er een gemeenschappelijke noemer blijft bestaan om niet in afzonderlijke nichegenres verdrukt te raken door de mainstream.

De term is een tool, een middel om bepaalde muziek bij een publiek te brengen dat het genre (of beter: verschillende genres) nog niet kent. Maar elke definitie is een beperking of miskenning op zich, terwijl muziek nu net niet zo werkt. Ons netwerk sluit geen Europese muziek uit, of Belgische folk, roots of traditionele muziek, of meer moderne interpretaties. Het BWMN wil inclusiviteit benadrukken.

Van bij de oprichting heeft het BWMN zich ook aan WOMEX gespiegeld, de Worldwide Music Expo (“the most international and culturally diverse music meeting in the world and the biggest conference of the global music scene, featuring a trade fair, talks, films and showcase concerts”). Maar waar Womex geen genre aanduidt, gaat het BWMN “Worldwide Music” gebruiken, ter vervanging, of beter, ter verruiming van het vroegere “World Music”.

Op die manier geven we als Belgian Worldwide Music Network aan dat we rekening houden met de gevoeligheden, dat we ze onderkennen en oog en oor hebben voor wijzigende en actuele tendenzen.

Worldwide Music is een term die inclusiviteit in zich draagt, maar ook goed aangeeft wat er bedoeld wordt: muziek van over de hele wereld die wortelt in en aan de slag gaat met elementen uit muzikale tradities.

De raad van bestuur van het Belgian Worldwide Music Network

Belgian Worldwide Music Network heeft als doel de worldwide muzieksector en de netwerkprofessionals in België te vertegenwoordigen: muzikanten, producers, journalisten, managers, programmatoren, boekers, persagenten, autoriteiten, sympathisanten … Hun aspiratie is om de sector samen te brengen, om momenten van uitwisseling en ontmoeting mogelijk te maken en om gemeenschappelijke belangen van de sector te vertegenwoordigen.

Contact
Belgian Worldwide Music Network
Hélène Spitaels
helene@bwmn.be
bwmn.be