Lid worden

Het Belgian Worldwide Music Network is een netwerk dat alle professionals van de wereldmuzieksector in België samenbrengt. Het is ons doel om momenten van uitwisseling en ontmoeting te vergemakkelijken en om de gemeenschappelijke belangen van de sector te vertegenwoordigen. Sluit je bij ons aan!

U kan op twee manieren lid worden:

Als organisatie => word werkend lid

Elke rechtspersoon (een organisatie) met maatschappelijke zetel in België, die artistiek werk ontwikkelt, presenteert en/of ondersteunt binnen de wereldmuzieksector. Elk werkend lid maakt deel uit van de Algemene Vergadering en heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen voor een mandaat binnen de Raad van Bestuur. Ze hebben toegang tot alle activiteiten van het netwerk.

Als fysieke persoon => word toegetreden lid

Elke fysieke- of rechtspersoon die artistiek werk ontwikkelt, presenteert en/of ondersteunt binnen de wereldmuzieksector. Toegetreden leden kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering maar hebben geen stemrecht en kunnen zich niet kandidaat stellen voor een mandaat binnen de Raad van Bestuur.

In beide gevallen is lid worden gratis.

Wil je lid worden? Vul dit formulier in

Fiche printen, ondertekenen, scannen en sturen naar info@bwmn.be

Een vraag ? Contacteer ons !

Wie is reeds lid?

In november 2023 telt het netwerk 87 werkende leden en 62 toegetreden leden. Bekijk de lijst hier >>>

Volg BWMN op Facebook