Welkom op de website van het Belgian Worldwide Music Network

De vzw heeft als doel de sector van de worldwide music en de professionals daarin in België te vertegenwoordigen: muzikanten, producers, journalisten, managers, programmatoren, boekers, persagenten, autoriteiten, sympathisanten … Iedereen die werkt in, rond of voor worldwide music in de breedste zin van het woord wordt uitgenodigd om lid te worden.

Ons doel is om de sector samen te brengen, om momenten van uitwisseling en ontmoeting mogelijk te maken en om gemeenschappelijke belangen van de sector te vertegenwoordigen. Elk jaar organiseert het Belgian Worldwide Music Network netwerkevenementen en showcases.

Marockin’Brass @ Belgian World Music Meeting 2018

Nieuws en actualiteit

BWMN meeting 2024

Op 21 mei 2024 organiseert het Belgian Worldwide Music Network haar jaarlijkse sectormeeting in GC De Markten, Brussel. Dit mag je zeker niet missen! Het BWMN organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor professionals die actief zijn in Worldwide music. Er komen Belgische muzikanten, labels, programmatoren, bookers, journalisten en managers samen. Het sectormoment belooft interessante panels, talks en netwerkmogelijkheden. …

Read more

Wie zijn we?

Charter

Het Belgian Worldwide Music Network is een vzw die iedereen die professioneel actief is in de artistieke sector in België, wil verenigen rond volgende doelstellingen:

  1. Meer kansen creëren voor de productie van worldwide music, in België, zowel op nationaal als op internationaal vlak
  2. Samenwerking en reflectie bevorderen in de sector
  3. Meer aandacht creëren voor worldwide music in de media, in het onderwijs en in de politiek,
  4. Positief in beeld brengen van de maatschappelijke diversiteit doorheen muziek
  5. Aandacht vragen voor de situatie van artiesten (statuut, correcte vergoeding).

Wat is wereldmuziek? Muziek met roots, met wortels in de traditie. Vanuit de discussie rond de beladen term “world music’ gebruiken we nu de term “worldwide music”, die inclusiviteit impliceert, met de muziekberus Womex als referentie. Alles wat op WOMEX kan staan behoort tot de wereldmuziek. Onze visie is breed en inclusief, zo lang er een link is met een of andere traditie.

Worldwide music is het vertrekpunt maar is tevens een houding.
Het BWMN staat ook eveneens:

  • voor een breed en divers cultureel landschap,
  • voor een maatschappij waarin openheid en tolerantie centraal staan,
  • voor een cultureel aanbod dat de bevolkingssamenstelling weerspiegelt,
  • voor een maatschappelijke realiteit waarin diversiteit als verrijkend wordt beschouwd.

Nieuwsbrief

 
* geeft verplicht aan